สีประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียน อักษรย่อ

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง – ขาว


 

ตราประจำโรงเรียน

มงกุฏครอบดาวเหนือ


 

อักษรย่อ (ภาษาไทย)

ช.ข.ว

(เชียงของวิทยาคม)


 

อักษรย่อ (ภาษาอังกฤษ)

c.k.w

(Chiangkhongwittayakom)

Message us