ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Message us