ติดต่อเรา

ชื่อโรงเรียน เชียงของวิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวรวัติ กิติวงค์
สังกัดสพม.เชียงราย (1000570001)
ที่อยู่เลขที่ 350 หมู่ที่ 10 ถนน เทิง-เชียงของ ตำบล/แขวง เวียง อำเภอ/เขต เชียงของ จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140
เวลาทำการเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ชั้นเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
Websitewww.ckwschool.ac.th
Emailckwschool@hotmail.com
โทรศัพท์053791434
โทรสาร053791537
Message us