เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เอกสารสำหรับนักเรียน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
1. แบบวิเคราะห์​ Learning style​64​ ของนักเรียน https://forms.gle/Ue6gh9h2ZRbLngoW9
2. sdq นักเรียนประเมิน https://forms.gle/tR1iRdBks6stXcmu9
3. แบบคัดกรองนักเรียน https://forms.gle/jFWQ6p1Qd8hMNUf98

 

เอกสารสำหรับผู้ปกครองนักเรียน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
1. sdq ผู้ปกครองประเมิน https://forms.gle/3dRe2pF7u2vWm67T6

 

เอกสารสำหรับคุณครูที่ปรึกษา กรอกข้อมูลแบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้
1. ​sdq ครูประเมิน
https://forms.gle/C7DSmN2a5CEDQq4d9

ดาวโหลดข้อมูลสำหรับครูที่ปรึกษาสรุปรายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เอกสารสำหรับคุณครูที่ปรึกษาสรุปรายงานส่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คุณครูที่ปรึกษา สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำรายงานสรุปเอกสารประจำชั้นด้านล่าง ใน วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ในไดรฟ์ส่งงานโรงเรียน/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. แบบสรุป​ 102 Learning Styles 64
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13kq97rUqFv0VfBMunRJhR5VjHc5fuipT/edit#gid=95809777
2. แบบสรุป​ 102 แบบประเมิน SDQ 64
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Et6Pk8Oy7SdQ3dOlAnSfAmwC-VlSxK1/edit#gid=1315145000
3. แบบสรุป 102 แบบคัดกรองนักเรียน 64
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZ4dmTXqbYHibcRbiepus-lRUOjVlKzI/edit#gid=525459400

 

Message us