ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  350 หมู่ 10 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ เชียงราย 57140
โทรศัพท์ ::  0-5379-1434
โทรสาร ::  0-5379-1537
E-mail  ::  ckwschool@hotmail.com
Website  ::  www.ckwschool.ac.th
Facebook  ::  www.facebook.com/ckwschool

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์

เขตพื้นที่บริการ

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1057120705
รหัส Smis 8 หลัก :   57042001
รหัส Obec 6 หลัก :   120705
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   เชียงของวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Chiangkhongwittayakom
ที่อยู่ :   หมู่ที่   10   บ้าน 350 บ้านโจ้โก้
ตำบล :   เวียง
อำเภอ :   เชียงของ
จังหวัด :   เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :   57140
โทรศัพท์ :   0-5379-1434
โทรสาร :   053791537
ระดับที่เปิดสอน :  มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   14 กุมภาพันธ์ 2506
อีเมล์ :   ckwschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :   www.ckwschool.ac.th
Facebook :   https://www.facebook.com/ckwschool
กลุ่มโรงเรียน :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11:01:38 น.)
Message us